• Slide Image 1

  ALL4VENTILATION

  unic importator & distribuitor

  Tubulatura flexibila izolata si neizolata, marca FLEXIVA, este disponibila in exclusivitate, in Romania, prin ALL4VENTILATION

 • Slide Image 2

  Aer curat,

  Viata de calitate

  Tratamentele speciale cu ioni de argint aplicate produselor, împiedica dezvoltarea bacteriilor in aerul respirat

 • Slide Image 3

  Inovatie & Unicitate

  Performante ridicate

  Pierderi reduse de caldura ● Rezistenta crescuta la umiditate ● Dimensiuni atipice ● La incendiu nu propaga focul si nu degaja noxe

 • Slide Image 4

  Solutii flexibile

  ventilaţie industrială & comercială

  Tubulatura flexibila izolata si neizolata: rezistenta la temperatura [+150°C] & rezistenta mecanica ridicata [10.000Pa; max. 30m/s]

 
 

Vocea specialistului

Vocea specialistului MENATWORK INSTALATIIAplicarea regulilor de buna practica in proiectarea, executia si urmarirea in exploatare a instalatiilor si echipamentelor de ventilare, climatizare sau conditionare, urmareste rezolvarea practica a tuturor problemelor impuse din cladiri civile-rezidentiale si social culturale, pentru satisfacerea cerintelor de:

 • Rezistenta mecanica si stabilitate
 • Securitate la incendiu
 • Igiena, sanatate si mediu
 • Siguranta in exploatare
 • Protectia impotriva zgomotului
 • Economie de energie si izolare termica
 • Durabilitatea (fiabilitatea) si intretinerea sistemelor realizate.

      Deseori in proiectare se face eroarea de a se considera satisfacatoare o conducta cu sectiune constanta pe intreaga lungime, pentru distribuirea uniforma a aerului.

      Daca o conducta de distributie uniforma este corect calculata, nu este necesar sa se monteze organe de reglaj la gurile de refulare, care pot fi prevazute, in acest caz, numai cu plase de sarma sau cel mult cu jaluzele pentru dirijarea aerului.

      Locul de montare a gurilor de refulare pe periferia conductei de aer este indiferent.

      In ceea ce priveste viteza aerului in conductele de distributie uniforma nu exista nici o restrictie in afara de cele referitoare la nivelul admis de zgomot.

      Metoda de calcul prin recuperarea presiunii statice este avantajoasa in special la conducte cu viteza mare (15-40 m/s), folosite din ce in ce mai mult in instalatiile moderne, deoarece economia de energie este importanta.

      Cand conductele de distributie uniforma contin piese care intervin cu rezistente locale la pierderile din tronsoane, valorile acestor rezistente se iau in consideratie sub forma unor lungimi echivalente care se adauga la lungimile geometrice ale tronsoanelor respective.

      Prin lungimea echivalenta a unei piese speciale se intelege lungimea unui tronson drept in care se produc, in aceleasi conditii de curgere, o pierdere de presiune prin frecare egala cu pierderea locala a piesei respective.

      In general, piesele speciale continute de conductele de distributie uniforma sunt coturile si curbele.

      Ventilatoarele se aleg corespunzator cu debitul si presiunea rezultate din proiect, tipul si particularitatile instalatiei, regimul si conditiile de functionare, consumul de energie, spatiul disponibil, nivelul de zgomot, costul ventilatorului si conditiile de exploatare.

 

Vocea specialistului MENATWORK INSTALATII 

La alegerea ventilatorului in cadrul unei teme de proiectare, se iau in considerare urmatoarele aspecte:

 • punctul de functionare al ventilatorului de pe curbele caracteristice trebuie sa se afle in zona de consum minim de energie;
 • in instalatiile de ventilare fara conducte, in care presiunea dezvoltata de ventilator este redusa, iar incaperea ventilata nu prezinta cerinte de silentiozitate si nu sunt degajari de substante inflamabile sau corozive, se recomanda prevederea unor ventilatoare axiale;
 • in instalatiile de ventilare cu conducte pentru introducerea aerului proaspat, alegerea se va face intre un ventilator centrifugal si unul axial cu carcasa, in functie de cerintele privitoare la presiune, spatiu, nivel de zgomot, consum de energie si cost, dandu-se preferinta ventilatoarelor axiale in masura satisfacerii acestor cerinte;
 • in instalatiile de ventilare cu conducte pentru evacuarea aerului viciat se prefera ventilatoarele centrifugale; in cazul folosirii ventilatoarelor axiale montate in conducte cu aer fierbinte sau incarcat cu substante corozive sau praf, ventilatoarele se vor actiona prin curele trapezoidale, cu motorul scos in afara conductei;
 • ventilatoarele centrifugale montate in instalatii care contin multe piese speciale, pentru care rezistentele locale nu pot fi stabilite cu precizie, se aleg de tipul cu rotor cu palete inclinate inapoi;
 • la instalatiile cu functionare intermitenta, se admit ventilatoare cu puncte de functionare corespunzatoare unor randamente mai scazute, daca prin acestea se obtin avantaje de alta natura;
 • pentru reducerea nivelului de zgomot se prefera ventilatoare cu turatie redusa (500 - 750 rot/ min) in locul celor cu turatie ridicata (1000 - 1500 rot/min).

       Selectia unui ventilator pentru un sistem de distributie a aerului particular impune corespondenta intre caracteristicile de presiune ale ventilatorului si ale sistemului.

      Se recomanda ca ventilatoarele din instalatiile de ventilare care deservesc procese de productie cu regim variabil sau incaperi cu sarcini termice variabile, sa fie cu turatie variabila.

      Pentru instalatiile cu debite mici se vor folosi ventilatoare „in linie" sau de conducta. Ventilatoarele „in linie" sau de conducta pot fi montate in interiorul camerelor ventilate daca au carcasele izolate fonic si nivelul de zgomot nu depaseste valoarea admisa.

      Ventilatoarele, indiferent de modul de montare (pe fundatie, platforme, console, etc.) trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de amortizare a vibratiilor, dimensionate astfel incat sa sigure conditiile corespunzatoare de zgomot si vibratii din cladirile unde sunt montate (sali de spectacol, centre de divertisment, spitale, institutii medicale etc.).

      Ventilatoarele se vor racorda la conductele de aer prin intermediul unor racorduri flexibile.

      Filtrarea aerului exterior se face pentru a satisface cerintele de calitate a aerului interior. Un filtru de aer trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: grad de retinere cat mai ridicat, capacitate mare de retinere a prafului, rezistenta aeraulica mica sau in limite economice si constanta in timp, cheltuieli de investitie cat mai reduse, intretinere usoara, constructii aferente reduse, cat mai robuste, etc.

      Alegerea si dimensionarea filtrelor de aer necesare pentru centralele de tratare a aerului (CTA) va fi rezultatul unei optimizari, in functie de situatia specifica analizata (continutul de praf din aerul exterior, clasa de calitate a aerului interior, timpul de functionare a CTA, situatii locale specifice de poluare, permiterea sau nu a recircularii, etc.).

 

      Filtrele de aer se clasifica astfel:

1. dupa marimea particulei de praf retinute:

 • grosiere d≥100μm;
 • normale 6
 • fine 1
 • foarte fine 0,1
 • absolute d

2. dupa gradul de retinere:

 • categoria A:            - normale ε=30÷50%;
  (grosiere)                   - cu actiune buna ε=40÷60%;
 •  categoria B:            - normale ε=60÷80%;
  (fine)                           - cu actiune buna ε=70÷90%;
 •  categoria C:            - foarte fine ε=90÷98%.
  (foarte fine)
 • speciale S: - filtre radioactive, absolute.

3. dupa tipul mecanismului de retinere: filtre cu tesatura, uscate, metalice cu pelicula de ulei,

mecanice, cu carbune activ, filtre electrice, sonice, etc.

4. dupa modul si locul de amplasare: filtre verticale/orizontale,de canal, de perete, de plafon;

5. dupa modul de functionare: filtre statice , cu derulare , electrice , automate;

6. dupa tipul constructiv: filtre inclinate, cu tambur, cu derulare automata, cu saci.

 

      Eficienta unui filtru este variabila in timpul exploatarii, marindu-se odata cu incarcarea filtrului insa creste rezistenta aeraulica.

      Filtrele nu se amplaseaza in imediata apropiere a refularii ventilatorului sau acolo unde distributia curgerii in sectiunea transversala nu este uniforma (dupa coturi sau alte piese speciale cu modificarea directiei de curgere a aerului).

 

      Se recomanda curatarea filtrelor de aer astfel:

 • filtre grosiere si normale: la cateva saptamani;
 • filtre fine (montate dupa filtre normale): cateva luni;
 • filtre foarte fine (montate dupa filtrele normale si filtrele fine): 1 an.

Aceste recomandari sunt valabile pentru aer exterior normal. Pentru aer mai incarcat cu praf, perioadele se vor reduce corespunzator. Filtrele se inlocuiesc cu atentie, utilizand echipament de protectie si astfel incat sa se evite scaparea impuritatilor retinute.

      Filtrele din instalatiile de ventilare industriale se incinereaza in cuptoare speciale pentru a se arde impuritatile retinute, pentru a se reduce reziduurile si pentru a se recupera energia. Filtrele instalatiilor de ventilare uzuale, pentru mediul rezidential si tertiar, pot fi eliminate la groapa de gunoi.

      Expertiza tehnica contine un studiu de specialitate sau o nota tehnica justificativa, privind structura, capacitatea si starea tehnica a instalatiilor existente, in baza carora se stabilesc  lucrari de interventie in vederea reabilitarii sau modernizarii functional - energetice corespunzator cerintelor temei de proiectare.

      Raportul de expertiza urmareste identificarea principalelor deficiente care impun interventia si stabileste, din punct de vedere tehnic si economic solutiile de reabilitare si/sau  modernizare necesare.

 

Vocea specialistului MENATWORK INSTALATII

 

      Expertiza tehnica a instalatiilor de ventilare/ climatizare in cladiri identifica:

 • deficiente datorate proiectarii, executiei, intretinerii (exploatarii) instalatiei curente;
 • deficiente ale structurii niselor, portiunilor inglobate in elemente de constructii, a starii de functionare a aparatelor, deficiente care impun demontari de echipamente, demolari partiale sau totale si/sau reproiectarea obiectivelor sau ale calitatii aparatelor, echipamentelor utilizate si specifica repercursiunile degradarii lor asupra instalatiei in ansamblu;
 • calitatea aerului: deficiente datorate cresterii nivelului de noxe admise in instalatie si specifica necesitatile de reproiectare a capacitatii instalatiilor de ventilare/ climatizare existente;
 • interventii pentru modificarea si corectarea regimului de functionare a instalatiilor;
 • eficacitatea instalatiei, cu disfunctii referitoare la:
  • instalatia primeste prea putin/ mult aer;
  • instalatia are debit pulsativ sau fluctuant;
  • instalatia refuleaza aer prea cald/ rece;
  • instalatia refuleaza aerul cu umiditatea relativa mai mica/ mai mare decat necesar;
  • instalatia produce zgomot etc.

      Evaluarea energetica a unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare si/sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladiri.

      Evaluarea energetica se efectueaza pentru cladiri existente in care se desfasoara activitati care necesita asigurarea unui anumit grad de confort si regim termic, in conditii de consum redus de energie. Evaluarea energetica apare necesara dupa caz, in etapa de investigare preliminara a cladirilor existente in vederea realizarii unor lucrari de interventii la constructii, inclusiv instalatiile aferente.

      Studiul de prefezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pe baza de date tehnice si economice. Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate, este alcatuit in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008 cu completarile ulterioare (Ord. 863/2008, din 02/07/2008).

      Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmeaza a fi supuse aprobarii. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate, este alcatuit in baza acelorasi prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 28/2008 cu completarile ulterioare (Ord. 863/2008, din 02/07/2008).

      Proiectul tehnic pentru instalatiile de ventilare/ climatizare, parte a unui proiect tehnic general sau proiect de sine statator, trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatiile tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. De asemenea trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare.

      Proiectul tehnic pentru instalatiile de ventilare/ climatizare se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.

      Plansele de instalatii, definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea, prin:

 • scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;
 • planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
 • diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;
 • liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.
 

Despre Noi

Despre Menatwork

Specializata
sa furnizeze echipamente si consultanta pentru aplicatiile HVAC (incalzire, ventilatie, aer conditionat) de tip industrial, comercial, rezidential, societatea ALL4VENTILATION intampina exigentele tot mai crescande din domeniu, cu un portofoliu merceologic complex. Parteneriatele internationale ...

citeste mai mult

Despre Flexiva

Despre Flexiva

Societatea ISIL MUHENDISLIK a fost infiintata in anul 1998, prin demararea productiei de Tubulatura Flexibila pentru Ventilatie si Sisteme de conectare pentru tubulatura, utilizate in industria HVAC (incalzire, ventilatie, aer conditionat). ISIL MUHENDISLIK si-a construit renumele cu propriile marci, devenind o companie ...

citeste mai mult

Produse Flexiva

Tubulatura flexibila

MENATWORK INSTALAŢII este unic importator & distribuitor in Romania la produsele marca FLEXIVA

Tubulatura flexibilă izolată şi ne-izolată, marca FLEXIVA (Turcia), este disponibilă în exclusivitate, în România, prin intermediul societăţii MENATWORK INSTALAŢII – divizia HVAC a grupului de firme MENATWORK.

citeste mai mult

De ce sa ne alegeti?

Tubulatura Flexiva

Fapte,
NU vorbe.

Noi nu demontam obiectii, noi avem argumente! Noi nu inventam teoreme, ci ne respectam propriile principii, ca sa imbunatatim colaborarea cu Dvs. De fiecare data reusim. Si reusim, deoarece angajamentul nostru este: „sa facem ziua de azi mai buna ca cea de ieri”.

citeste mai mult